Impact Work logo brandmark
Hero image with the logo of Impact Work and text "De Impact Van HR Text"

De impact van BrainsFirst

Jildert Huitema

Jildert Huitema

06/11/2023

In de serie artikelen ‘De impact van HR Tech’ spreekt ImpactWork diverse HR tech spelers over de impact die zij maken. Zowel de impact voor klanten als de bijdrage die zij leveren aan de transitie naar een duurzame en gezonde arbeidsmarkt. We hopen hiermee mensen te inspireren HR Tech in te zetten om hun reis naar duurzaamheid te versnellen. Denk hierbij aan thema’s als werkgeluk, gelijke kansen op werk, equal pay, payroll giving en bias-free recruitment. Deze keer praten we met Niels Broerse over BrainsFirst.

BrainsFirst homepage

Wie ben je en wat is jouw rol bij de organisatie?

Ik ben Niels en ik ben Sales Director van BrainsFirst.

Welke dienst of product bieden jullie aan?

BrainsFirst maakt een koppeling tussen je basale brein-aanleg en je talent/potentieel vertaald naar passende rollen. Het matchen van breinen met banen. BrainsFirst doet dit o.a. door brain-based games, waarbij je in één oogopslag ziet welke kandidaten talent hebben voor openstaande rollen. BrainsFirst helpt verschillende bedrijven, onder andere Deloitte, Ministerie van Veiligheid en Justitie, IMC & KNVB om daarmee de juiste objectieve talent beslissingen te nemen, gedrag op de werkvloer te voorspellen en de talentpools te vergroten.

BrainsFirst legt een link met je biologische brein, anders dan de reguliere cognitieve assessment testen, vanuit een gevalideerde wetenschappelijke onderbouwing. En met concrete resultaten uit de praktijk.

Met ons online assessment games-platform zijn we in staat, om veel nauwkeuriger dan voorheen in HR mogelijk was, brein met baan te matchen. Hiermee bespaar je veel tijd en geld. 100% remote, data-driven, science-based & bias-free.

Voor wie is het geschikt en voor wie niet?

Talentidentificatie is niet alleen geschikt voor de instroom van kandidaten maar ook voor de doorstroom en uitstroom van medewerkers. De tool wordt ingezet bij talent-herkenning in de topsport en job-, team- & career matching in organisaties in de hele BrainsFirstreld. Dat betekent dat de data uit de NeurOlympics niet alleen voor Recruitment maar ook voor HR, Learning & Development maar ook voor Coaches en Outplacement trajecten ingezet kan worden. Voor wie BrainsFirst niet geschikt is? Het is wel belangrijk dat men er voor openstaat om anders te kijken naar talent en innovatie om objectieve talent beslissingen te maken.

Waarin onderscheiden jullie je ten opzichte van concurrenten?

Het grote onderscheid zit hem in de wetenschappelijke grondslag. BrainsFirst heeft ruim 6 jaar neuro-wetenschappelijk onderzoek gedaan voordat de NeurOlympics live gingen. BrainsFirst heeft een zeer hoge betrouwbaarheid en validiteit op het gebied van het meten van executieve functies met een zeer hoog voorspelbaar vermogen op productiviteit voor veel verschillende rollen. Daarbij hebben BrainsFirst een vertaling naar het ESCO job landscape en skill frameworks en kan er een vertaling naar concreet gedrag gemaakt worden.

BrainsFirst beoordeelt de capaciteit van de hersenen, niet door vragen te stellen, maar door biologische hersenfuncties te meten. Voor het spelen van onze games is taalvaardigheid niet vereist, en er is geen invloed door middel van training of ervaring. Het is ook niet gevoelig voor sociaal wenselijke antwoorden, en in data wordt rekening gehouden met zaken als leeftijd en geslacht.

Dit heeft verschillende voordelen:

  • Voorspellender Onze benadering is beter dan een traditioneel CV of andere assessments. BrainsFirst onthullen waar iemands ware talent ligt en welke baan het beste bij hen past.

  • Sneller Dankzij onze data science-mogelijkheden biedt BrainsFirst snel diepgaande inzichten in talent. Inclusiever

  • Onze tool is vrij van vooringenomenheid en volledig objectief, waardoor je de diversiteit binnen je organisatie kunt vergroten en ervoor kunt zorgen dat elk talent zijn juiste plek vindt.

Voordelen BrainsFirst

Wat is jullie kijk op een duurzame en gezonde arbeidsmarkt?

Onze visie op een duurzame en gezonde arbeidsmarkt draait om het duurzaam matchen van talent, en dit vereist inzicht in (toekomstige) vaardigheden, de bouwstenen van menselijke prestaties. Maar hoe ontdek je die? Bij BrainsFirst geloven we dat het cruciaal is om iedereen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt, en daarom is werven en selecteren op basis van potentieel de toekomst. Elk brein is namelijk uniek.

Na jarenlang wetenschappelijk onderzoek weet BrainsFirst dat als er een perfecte match is tussen het brein van een persoon en de aard, het niveau en de context van hun baan, ze betere prestaties zullen leveren en minder snel stress zullen ervaren. Dit heeft natuurlijk positieve gevolgen voor iedereen, van het individu en de organisatie tot de samenleving als geheel.

BrainsFirst is ervan overtuigd dat cognitieve kwaliteiten van groter belang zijn in de (pre)selectie dan iemands vooropleiding en werkervaring. Onze benadering van talent kijkt anders dan de traditionele methoden. Bij BrainsFirst gelooft men dat iedereen ergens in uitblinkt, maar niemand is overal goed in. Het draait om het herkennen van waar iemands specifieke talenten liggen en in welke omstandigheden deze het beste tot hun recht komen. BrainsFirst streeft ernaar om iedereen een eerlijke kans te geven. Onze NeurOlympics zijn van nature vrij van vooringenomenheid, wat betekent dat voorkennis, taalvaardigheid, leeftijd, geslacht of afkomst geen rol spelen in onze beoordelingsspellen. BrainsFirst streeft er ook naar om ieder talent gelijke kansen te bieden. Op deze manier draagt BrainsFirst bij aan een duurzame en gezonde arbeidsmarkt.

Op welke manier komt duurzaamheid terug in jullie interne bedrijfsvoering?

Ook bij BrainsFirst maken we gebruik van NeurOlympics om data gedreven en bias-free talent beslissingen te maken.

Hoe kunnen klanten jullie producten inzetten om positieve impact te maken?

Door de juiste match te maken tussen een persoon en een functie, en door objectieve selectiecriteria toe te passen, kunnen klanten diverse voordelen realiseren. Dit omvat het vergroten van diversiteit en het verbeteren van inclusie, het verminderen van stress en het beperken van het aantal burn-outs, evenals het verminderen van vooroordelen in het selectieproces. Door op een andere manier naar talent te kijken, kunnen klanten ook bepaalde selectiecriteria loslaten, wat resulteert in een grotere talentenpool en het aantrekken van atypisch talent.

Belangrijk is dat de data over een langere periode herbruikbaar is, waardoor onze tool als één uniforme oplossing kan dienen gedurende de gehele Talent Management Cycle. Hierdoor kan dezelfde dataset worden ingezet voor instroom, doorstroom (bijvoorbeeld interne mobiliteit) en uitstroom (zoals outplacement). Dit zorgt voor een naadloze en efficiënte aanpak van talentmanagement binnen de organisatie, waarbij op een data-gedreven manier prestaties op de werkvloer kunnen worden voorspeld.

Kan je een voorbeeld noemen met concrete impact? 

In trading werd jarenlang gedacht dat schoolprestaties, cijferlijsten en/of IQ-testen voorspellende waarde hadden voor performance op de werkvloer. De praktijk bleek weerbarstig. Dankzij meerjaren-research met BrainsFirst ontdekte IMC Trading dat zij op zoek zijn naar specifieke breinen. BrainsFirst is erin geslaagd om de recruitment-inspanningen van IMC efficiënter en effectiever te maken. Met als resultaat een inclusievere, diverse talent inflow. Daarbij was kwaliteit en de samenstelling een focuspunt in combinatie met efficiëntie tav tijd en kosten. Beide doelen zijn gerealiseerd en heeft het geresulteerd in 25% minder mishires.

Hebben jullie plannen op de roadmap die bijdragen aan een duurzame arbeidsmarkt?

Bij BrainsFirst zijn we de laatste stappen aan het zetten voor certificering. Dit houdt in dat BrainsFirst mensen opleidt en certificeert om met de NeurOlympics, een breinpaspoort en matchingsscores te werken. Met een certificering van BrainsFirst kunnen mensen zelf het voortouw nemen. Hiermee kunnen ze niet alleen zichzelf, maar ook andere organisaties helpen om beter en diverser talent te vinden. BrainsFirst bieden de tools om het verschil te maken, van het vinden van de juiste kandidaat tot het behouden van talent, loopbaanbegeleiding, successieplanning en nog veel meer.

Dit stelt mensen in staat om precies te onderzoeken wat hun organisatie of klanten nodig hebben. Met onze gamified assessmenttool en het matchingproces kunnen ze zelf gesprekken voeren, met alle relevante informatie in gedachten, om zo echte impact te genereren.

Daarnaast heeft BrainsFirst een prototype ontwikkeld waarmee mensen zelf doelprofielen kunnen maken op basis van een vacaturetekst, die wordt vertaald naar vooraf ingestelde gegevens vanuit Esco. Via de tool kunnen organisaties aanpassingen maken aan deze gegevens, waardoor men unieke doelprofielen kan genereren op basis van de specifieke context. Deze toegankelijke oplossing maakt het voor iedereen mogelijk om zelfstandig doelprofielen op te stellen en te matchen, zonder verdere begeleiding. Hierdoor is het mogelijk om nog meer impact te hebben op het creëren van een duurzame arbeidsmarkt

Tot slot, wat wil je graag nog delen dan nog niet aan bod is gekomen? 

Een minder bekende maar niet onbelangrijke vorm van diversiteit is cognitieve diversiteit. Dat zijn verschillen in de manier waarop mensen redeneren, interpreteren en problemen oplossen. Vooral in situaties waarin een team vernieuwend moet denken is het belangrijk om naar cognitieve diversiteit te kijken en bias in het wervingsproces te verminderen. Graag wil ik dan ook tot slot een 4-tal tips geven om bias in het wervingsproces te verminderen.

  1. Vermijd screening op CV. Probeer een alternatief te vinden voor de eerste screening op CV. Bijvoorbeeld door een goede screening assessment in te zetten.

  2. Selecteer op vaardigheid. In plaats van werkervaring of opleiding Kijk naar wat mensen moeten doen; vertaal dat naar relevante vaardigheden en gedragingen.

  3. Wees je bewust van onbewuste bias. Zorg ervoor dat iedereen die een rol heeft binnen het selectieproces hiervan op de hoogte is. Geef bijvoorbeeld een korte workshop over onbewuste bias.

  4. Kijk kritisch naar de tools die je gebruikt. Wat zijn de claims van de leveranciers en hoe kunnen ze die bewijzen? Is de tool wetenschappelijk ontwikkeld en onderbouwd of is het meer een flashy moderne tool waar meer aandacht is besteed aan de ervaring en minder aan het onderzoek

Jildert Huitema

Jildert Huitema van ImpactWork over de HR Tech oplossing van BrainsFirst: De wetenschappelijke benadering zorgt voor een zeer solide basis onder de serious games van BrainsFirst. Neurowetenschappers wisten het ultieme breinprofiel van een voetballer te kraken en gingen daarna aan de slag met andere beroepen waarvoor een ultieme mix aan skills nodig is. Skills assessments zijn op meerdere momenten in de employee journey ontzettend nuttig, om te komen tot de beste match, maar ook voor talentmanagement of leiderschapsontwikkeling. Bedrijven die hiermee aan de slag gaan, zijn de voorlopers in de markt!